รายงานการประชุมสภา
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะอวด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
504
30 ก.ย. 2563
2 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะอวด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
495
30 ก.ย. 2563
3 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะอวด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
488
30 ก.ย. 2563
4 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะอวด สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
491
28 ต.ค. 2562
5 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะอวด สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
501
27 ส.ค. 2562
6 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะอวด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
499
28 พ.ค. 2562
7 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะอวด สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
491
24 ก.พ. 2562
8 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล สมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
525
13 ม.ค. 2562
9 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะอวด สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
531
20 ส.ค. 2561
10 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะอวด สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
490
08 ส.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6