รายงานการประชุมสภา
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 รายงานประประชุมสภาเทศบาลตำบลชะอวด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
537
27 มิ.ย. 2561
12 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะอวด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561
526
11 เม.ย. 2561
13 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะอวด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560
532
03 พ.ย. 2560
14 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะอวด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560
523
17 ส.ค. 2560
15 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะอวด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560
529
01 ส.ค. 2560
16 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะอวด สมัยสามัญ สมัยที่ 1
534
18 พ.ค. 2560
17 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะอวด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2560
526
26 ม.ค. 2560
18 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะอวด สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๖
558
10 ม.ค. 2557
19 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๖
542
01 พ.ย. 2556
20 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะอวด สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๖
543
01 พ.ย. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6