รายงานการประชุมสภา
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะอวด สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
570
28 ต.ค. 2562
12 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะอวด สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
573
27 ส.ค. 2562
13 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะอวด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
570
28 พ.ค. 2562
14 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะอวด สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
567
24 ก.พ. 2562
15 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล สมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
698
13 ม.ค. 2562
16 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะอวด สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
606
20 ส.ค. 2561
17 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะอวด สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
559
08 ส.ค. 2561
18 รายงานประประชุมสภาเทศบาลตำบลชะอวด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
592
27 มิ.ย. 2561
19 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะอวด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561
579
11 เม.ย. 2561
20 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะอวด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560
579
03 พ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7