รายงานการประชุมสภา
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะอวด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560
566
17 ส.ค. 2560
22 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะอวด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560
572
01 ส.ค. 2560
23 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะอวด สมัยสามัญ สมัยที่ 1
577
18 พ.ค. 2560
24 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะอวด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2560
569
26 ม.ค. 2560
25 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะอวด สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๖
612
10 ม.ค. 2557
26 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๖
595
01 พ.ย. 2556
27 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะอวด สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๖
593
01 พ.ย. 2556
28 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะอวด สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๖
599
10 ต.ค. 2556
29 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะอวด สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๖
601
10 ต.ค. 2556
30 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๖
597
01 ก.ย. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7