รายงานการประชุมสภา
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะอวด สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๖
545
10 ต.ค. 2556
22 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะอวด สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๖
547
10 ต.ค. 2556
23 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๖
544
01 ก.ย. 2556
24 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖
570
19 ส.ค. 2556
25 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖
575
06 ส.ค. 2556
26 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะอวด สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๖
542
03 ก.ค. 2556
27 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญสมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖
576
17 พ.ค. 2556
28 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะอวด สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๖
533
01 เม.ย. 2556
29 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖
567
15 ก.พ. 2556
30 การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
573
23 ธ.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6