แผนอัตรากำลัง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี พ.ศ.๒๕๖๕ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) ดาวน์โหลดเอกสาร
9
11 เม.ย. 2565
2 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ฉบับปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ อำนาจหน้าที่และการแบ่งส่วนราชการภายในของเทศบาลตำบลชะอวด ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ดาวน์โหลดเอกสาร
169
17 ส.ค. 2564
3 โครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งส่วนราชการภายในของเทศบาลตำบลชะอวด ดาวน์โหลดเอกสาร
587
01 ธ.ค. 2560
4 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
658
20 ต.ค. 2560
5 แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ดาวน์โหลดเอกสาร
610
09 ม.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : 1