แผนอัตรากำลัง
เรื่อง : โครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งส่วนราชการภายในของเทศบาลตำบลชะอวด
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 ธันวาคม 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 595 คน