แผนอัตรากำลัง
เรื่อง : แผนอัตรากำลัง 3 ปี ฉบับปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ อำนาจหน้าที่และการแบ่งส่วนราชการภายในของเทศบาลตำบลชะอวด ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 185 คน