ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
05 ต.ค. 2564
2 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
04 ต.ค. 2564
3 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามแบบ สขร.๑ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
2
01 ต.ค. 2564
4 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามแบบ สขร.๑ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
14
01 ก.ย. 2564
5 ประกาศเทศบาลตำบลชะอวด เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ดาวน์โหลดเอกสาร
57
10 ส.ค. 2564
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๖-๐๑๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
23
03 ส.ค. 2564
7 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามแบบ สขร.๑ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
24
02 ส.ค. 2564
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
14
02 ส.ค. 2564
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
20
29 ก.ค. 2564
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
24
27 ก.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61