ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตามแบบ สขร.๑ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
2
01 มิ.ย. 2565
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชะอวด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
3
26 พ.ค. 2565
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนสังกัด สพฐ. (ร.ร.บ้านชะอวด เด็กอนุบาล เด็กชั้น ป.๑ - ป.๖) ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
3
26 พ.ค. 2565
4 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
6
25 พ.ค. 2565
5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตามแบบ สขร.๑ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
12
02 พ.ค. 2565
6 ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
28 เม.ย. 2565
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
8
21 เม.ย. 2565
8 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
14
20 เม.ย. 2565
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเรือท้องแบนอลูมิเนียมพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประจำเรือ จำนวน ๑ ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
8
18 เม.ย. 2565
10 ประกาศราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อเรือท้องแบนอลูมิเนียมพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประจำเรือ จำนวน ๑ ลำ ดาวน์โหลดเอกสาร
12
18 เม.ย. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64