รายงานการประชุมสภา
เรื่อง : รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะอวด สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
  รายละเอียด : รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะอวด สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลชะอวด
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 569 คน