รายงานการประชุมสภา
เรื่อง : รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะอวด สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒
  รายละเอียด : รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะอวด สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ วันที่ 27 สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลชะอวด
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 565 คน