รายงานการประชุมสภา
เรื่อง : รายงานประประชุมสภาเทศบาลตำบลชะอวด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  รายละเอียด :
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 584 คน