รายงานการประชุมสภา
เรื่อง : รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะอวด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561
  รายละเอียด :
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 572 คน