รายงานการประชุมสภา
เรื่อง : รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะอวด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560
  รายละเอียด :
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 559 คน