รายงานการประชุมสภา
เรื่อง : รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะอวด สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๖
  รายละเอียด : รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะอวด สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๖
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 มกราคม. 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 604 คน