รายงานการประชุมสภา
เรื่อง : รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะอวด สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๖
  รายละเอียด : รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะอวด สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๖
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 585 คน