รายงานการประชุมสภา
เรื่อง : รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะอวด สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๖
  รายละเอียด : รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะอวด สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๖
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 กรกฏาคม 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 597 คน