รายงานการประชุมสภา
เรื่อง : รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะอวด สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๖
  รายละเอียด : รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะอวด สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๖
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 เมษายน 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 584 คน