รายงานการประชุมสภา
เรื่อง : ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๖
  รายละเอียด : ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๖
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 586 คน