รายงานการประชุมสภา
เรื่อง : ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖
  รายละเอียด : ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 623 คน