รายงานการประชุมสภา
เรื่อง : ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญสมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖
  รายละเอียด : ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญสมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 623 คน