รายงานการประชุมสภา
เรื่อง : ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖
  รายละเอียด : ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 618 คน