ระเยียบสภา
เรื่อง : ระเบียบสภาเทศบาลตำบลขะอวตว่าตัวยการให้ประชาชนเข้าฟัง การประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลตำบลชะอวต พ.ศ.๒๕๖๓
  รายละเอียด : ระเบียบสภาเทศบาลตำบลขะอวตว่าตัวยการให้ประชาชนเข้าฟัง
การประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลตำบลชะอวต พ.ศ.๒๕๖๓
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 527 คน