ผลปฏิบัติงาน
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรี ประจำปี ๒๕๕๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
150
25 ก.พ. 2554
2 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรี ประจำปี ๒๕๕๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
131
25 ก.พ. 2554
3 รายงานแสดงผลการปฎบัติงานของนายกเทศมนตรี ประจำปี ๒๕๕๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
54
22 ก.พ. 2553
4 รายงานแสดงผลการปฎบัติงานของนายกเทศมนตรี ประจำปี ๒๕๕๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
50
25 ก.พ. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : 1