รายงานการประชุมสภา
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล สมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
15
13 ม.ค. 2562
2 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะอวด สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
18
20 ส.ค. 2561
3 รายงานประประชุมสภาเทศบาลตำบลชะอวด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
7
27 มิ.ย. 2561
4 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะอวด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561
5
11 เม.ย. 2561
5 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะอวด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560
12
03 พ.ย. 2560
6 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะอวด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560
5
17 ส.ค. 2560
7 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะอวด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560
8
01 ส.ค. 2560
8 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะอวด สมัยสามัญ สมัยที่ 1
5
18 พ.ค. 2560
9 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะอวด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2560
7
26 ม.ค. 2560
10 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะอวด สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๖
39
10 ม.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5