ข่าวประชาสัมพันธ์กิจการสภา
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ขอเชิญเข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปีการศึกษา พ.ศ ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
16
20 ส.ค. 2564
2 ขอเชิญเข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
03 ส.ค. 2564
3 ขอเชิญเข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
12 พ.ค. 2564
4 ขอเชิญเข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
49
10 พ.ย. 2563
5 ขอเชิญเข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
42
30 ก.ค. 2563
6 ขอเชิญเข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
21 พ.ค. 2563
7 ขอเชิญเข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
39
03 ก.พ. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1