รายงานการประชุมสภา
เรื่อง : รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะอวด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
  รายละเอียด : รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะอวด สมัยสามัญ สมัยที่ 2ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลชะอวด
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 487 คน