รายงานการประชุมสภา
เรื่อง : รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะอวด สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  รายละเอียด :
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 519 คน